Τιμές Εισιτηρίων 

Επιβάτης Ενήλικας 7,60€
Παιδί (5-10 ετών) 3,80€
Δίκυκλο ( < 250 cc) 1,90€
Δίκυκλο ( > 250 cc) 2,80€
Ι.Χ. Αυτοκίνητο (<4,5m) 9,30€
Ι.Χ. Αυτοκίνητο (>4,5m) 15,00€
Φορτηγά (Ανα μέτρο) 5,60€/m

 *Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Τιμές Εισιτηρίων 

Επιβάτης Ενήλικας 6,80€
Παιδί (5-10 ετώ) 3,40€
Δίκυκλο( < 250 cc) 4,60€
Δίκυκλο( > 250 cc) 6,80€
Ι.Χ. Αυτοκίνητο(<4,5m) 16,00€
Ι.Χ. Αυτοκίνητο(>4,5m) 20,00€
Φορτηγά (Ανά Μέτρο) 7,00€/m

 *Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.